Haverslev IF bestyrelse & udvalg


Bestyrelsen for HIF består af 3 medlemmer og 1 suppleant, valgt på generalforsamling.

Formand Rasmus Rask –rrask_99@yahoo.dk

Mads Emil Knudsen – mads678g@gmail.com

Suppleant Karsten Buus – K.buus@live.dk


Nedenfor kan du se vores organisation
  Økonomigruppen og Kontingent
Økonomi – Merete Elkjær - merete@elkjaer-as.dk
Jane Knudsen (fodbold) -smorup@post10.tele.dk
Marie Nordskov-Nielsen - marie.nordskov.nielsen@sol.dk


Sponsor 
Jane Knudsen - smorup@post10.tele.dk

Arrangementsgruppen
Heidi Stubberup Ebeling hs@vhnordjylland.dk
Zita Stubberup Møller zitastubberup@hotmail.com
Lene Knudsen - max-motor@mail.tele.dk
Jane Knudsen smorup@post10.tele.dk


PR
Birgitte Hansen - birgitte.ronfeldt.hansen@gmail.com

Gymnastikgruppen
Marie Nordskov-Nielsen - marie.nordskov.nielsen@sol.dk
Louise Hagh - brianbay@mail.dk
Heidi Jensen

Badmintongruppen
Jacob Rise – jacobrise1@gmail.com


Fodboldgruppen
Karsten Buus - K.buus@live.dk
Flemming Trads - Camilla-fay@hotmail.com

Løbegruppe
Stefan Larsen
Bo Glerup
Joan Straarup – ijost@rebild.dk
 
Zita Stubberup Møller
Degn Grafisk